ایمیل بانس ریت چیست؟

در مورد میزان تعامل کاربران با ایمیل هایی که دریافت می کنند اصطلاحی وجود دارد به نام ایمیل بانس ریت(Email Bounce) که یکی از معیارهای مهم در میزان سنجش موفقیت ایمیل مارکتینگ است.

ایمیل بانس ریت چیست :

Bounce Rate (بانس ریت) به ما نشان می دهد چند درصد از ایمیل‌هایی که ارسال کردیم به دست گیرنده نرسیده است. ممکن است ایمیلهایی که ارسال می‌کنیم بر اثر مشکلاتی که در حین ارسال پیش می آید مثل پر بودن اینباکس گیرنده یا ایمیل غیرواقعی ، هیچ وقت به دست گیرنده نرسد.

Bounce Rate بالا نشان دهنده این است که اوضاع لیست ایمیلی که داریم اصلا خوب نیست و باید در جمع آوری ایمیل دقت بیشتری به خرج دهیم و لیست موجود را اصلاح کنیم.

هرچقدر Bounce rate پایین باشد نشان دهنده این است که لیست ایمیل ما برای ایمیل‌هایی که برایشان ارسال می‌کنیم مشکلی ندارند و اکثر ایمیل‌های فرستاده شده، در اینباکس گیرنده می‌رود.

ایمیل بانس ریت چیست؟

انواع بانس ریت :
Suppressed
No Mailbox
Account Problem
DNS Problem
IP Reputation Issue
Spam
Throttled
SPF Problem
Code Error
Time Out
Connection Terminated
Connection Problem
Grey Listed
Whitelisting Problem
Manual Cancel
Not Delivered

دو نوع Bounce داریم، یکی Soft Bounce و دیگری Hard Bounce که آشنایی با این دو نوع Bounce به ما کمک می‌کند تا در اصلاح لیست‌ ایمیل وسواس بیشتری به خرج دهیم.
ایمیل بانس ریت چیست؟
Soft Bounce چیست؟
Bounce وقتی معنا پیدا می‌کند که ایمیل‌هایی که ارسال می‌کنیم بنا به هر دلیلی به دست گیرنده نرسد. دلایل مختلفی هم در نرسیدن ایمیل به گیرنده تاثیرگذار است.
اگر دلایلی که باعث نرسیدن ایمیل به گیرنده شده است ، موقتی باشد به آن Soft Bounce می‌گوییم. یعنی هم اکنون که ایمیل را ارسال کردیم گیرنده برای دریافتش مشکلی دارد که اگر یک ساعت یا یک روز بعد ایمیل را ارسال کنیم ممکن است دریافت کند و به اینباکس برود.
بعضی از این مشکلات موقتی ممکن است یکی از گزینه‌های زیر باشد:
اینباکس گیرنده پر است و امکان دریافت ایمیل جدید وجود ندارد.
سرور گیرنده دچار مشکل شده است یا آفلاین است.
متنی که در ایمیل نوشته‌ایم بیش از اندازه طولانی است.
ایمیل بانس ریت چیست؟
Hard Bounce چیست؟
برخلاف Soft Bounce که مشکلات موقتی در دریافت ایمیل وجود داشت ، در Hard Bounce معمولا مشکلاتی که باعث عدم دریافت ایمیل از سمت گیرنده می‌شود ثابت است و به سادگی نمی‌شود وضعیت را تغییر دارد.
عددی که در سرویس‌های ایمیل مارکتینگ به عنوان Hard Bounce می‌بینیم، شاخصیست که نشان می‌دهد چند درصد از ایمیل‌هایی که ارسال کردیم به دست گیرنده نرسیده است و این عدم نرسیدن بنا به دلایل غیرقابل تغییر و ثابت، اتفاق افتاده است.
بعضی از دلایلی که باعث این اتفاق می‌شود ممکن است یکی از گزینه های زیر باشد:
ایمیل گیرنده اصلا وجود ندارد.
دامنه اصلا وجود ندارد.
سرور گیرنده کلا دریافت ایمیل از هر فرستنده‌ای را مسدود کرده است.
بهتر است سعی کنیم درصد کل Bounce rate را (Soft Bounce و Hard Bounce با هم) را زیر ۲% نگه داریم (+) و اگر این عدد در حال حاضر بیشتر از این رقم است ضروریست دستی به سر و صورت لیست ایمیلمان بکشیم.